<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d6044477378227654649\x26blogName\x3d.::TERATAK+BONDA::.\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://teratakbonda07.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://teratakbonda07.blogspot.com/\x26vt\x3d5467366236695922788', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener("load", function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <iframe src="http://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID=199142877871253111&amp;blogName=Pengislahan+Insan-+Peluang+untuk+Semua+...&amp;publishMode=PUBLISH_MODE_BLOGSPOT&amp;navbarType=BLUE&amp;layoutType=CLASSIC&amp;homepageUrl=http%3A%2F%2Fbondatercinta.blogspot.com%2F&amp;searchRoot=http%3A%2F%2Fbondatercinta.blogspot.com%2Fsearch" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" frameborder="0" height="30px" width="100%" id="navbar-iframe" title="Blogger Navigation and Search"></iframe> <div></div>
 

FINALIST

ANUGERAH LAMAN WEB ISLAM TERBAIK '08

MENU

INTRANET

INTERAKSI

TERKINI

TERKUMPUL

HIPERRANGKAI

RAKAN DAKWAH

Jumlah Ziarah

Semenjak
23 Sya'ban 1428 H
4 September 2007 M


Penziarah Online
web trackerUntuk Paparan Terbaik
Sila GunakanSahabat BALADI

Assalamualaikum dan Ahlan Wasahlan, Tetamu. Silakan Daftar Masuk atau Mendaftar.


Login with username, password and session length
Hubungi Kami

BADAN LATIHAN DAKWAH ISLAMIAH (BALADI)
MAAHAD DARUL ANUAR
KG PULAU MELAKA
16150 KOTA BHARU
KELANTAN

Tel: 09-7654848
baladi_smuda@yahoo.com.my

Klik Untuk Mengundi
Azharian's Topsite
Ukhwah.com :: Top BlogBicara Kata

Secoret Bicara Dari Unit Penyelenggara ICT dan MULTIMDIA BALADI 2008
 

Syukur ke hadrat Ilahi kerana dengan limpah kurnianya BADAN LATIHAN DAKWAH ISLAMIAH (BALADI), MAAHAD DARUL ANUAR dapat membangun laman webnya tersendiri.

Penerokaan dan pembabitan dalam bidang Teknologi Maklumat Dan Komunikasi (ICT) adalah merupakan satu keperluan semasa yang dapat membantu memenuhi kehendak pasaran termasuk dalam bidang pendidikan dengan lebih pantas dan efisien.

Saya berharap agar guru-guru, pelajar-pelajar dan mereka yang terlibat agar memanfaatkan kelebihan yang ada sebaik mungkin khususnya berkaitan sistem penyampaian maklumat, pengurusan sekolah, profesionalisme guru, kecemerlangan akademik dan akhlak pelajar. Dan sekalong tahniah kepada semua pihak yang telah mengerah keringat melayarkan BALADI dipersada seiring tuntutan semasa.


Penulisan
 
Sabtu, 2008 November 08

PEKELILING

Align Centre


(PENTING! TOLONG SEBARKAN) Salam Alayk wr wbt... Minta perhatian kepada seluruh warga dan terutama ALUMNI MADA. Ana selaku pengelola iCT BALADI/MADA diarahkan oleh Ustaz Nik Hamdi Bin Abdul Ghani selaku Penolong Kanan 1 MADA untuk memohon semua respon, pendapat, komen, bantahan, luahan daripada antum semua terutama ALUMNI MADA mengenai penswastaan MADA. Sila hantarkan segala , pendapat, komen, bantahan, luahan antum ke email darulanuar@yahoo.com.my untuk membantu proses selamatkan MADA. Sila sebar dan hebohkan! Harap maklum.. Tolong beri respon sepantas mungkin!

Sabtu, 2008 September 27

YAYASAN DAKWAH (KESATUAN BADAN DAKWAH SEKOLAH di MALAYSIA)


Salam Alayk wbt, buat semua penziarah...

Untuk pengetahuan semua pihak
BADAN LATIHAN DAKWAH ISLAMIAH (BALADI) dari SEKOLAH MENENGAH UGAMA (ARAB) MAAHAD DARUL ANUAR (MADA) sedang menjalankan suatu agenda atau sebuah rencana untuk mengumpulkan semua BADAN DAKWAH SEKOLAH-SEKOLAH DI MALAYSIA bagi mengadakan suatu hubungan DIPLOMATIK bersama-sama dengan BADAN DAKWAH sekolah-sekolah di MALAYSIA untuk membentuk suatu jema'ah PIMPINAN ISLAM yang mengapai RABBUL JALAL, memandangan masalah sosial makin meningkat di kalangan plajar islam kita sendiri, SUBHANALLAH.. Jadi dari itu pihak kami ingin bersama-sama dengan BADAN DAKWAH di sekolah-sekolah di seluruh MALAYSIA untuk sama-sama bertukar pendapat dan perbincangan bagi menangani MASALAH ini, dan merubah dan berkongsi cara tadbir bagi membentuk suatu HARAKAH ISLAM yang benar. Harapan kami kepada semua BADAN DAKWAH sekolah-sekolah di MALAYSIA terlalu besar memandangkan isu KERUNTUHAN PELAJAR ISLAM semakin mendadak.. harapan kami adalah berharap semua BADAN DAKWAH SEKOLAH-SEKOLAH di MALAYSIA dapat bersama memberi respon mengenai agenda kami ini..

buat masa ini, boleh-lah bersama-sama bincangkan di Table Yayasan Dakwah BALADI, FORUM BALADI (www.baladi.niceboard.net) atau di SHOUTBOX website kami (www.baladi-malaysia.blogspot.com). Sebarang maklum balas ataus persoalan boleh berhubung terus dengan pihak kami melalui FORUM kami (www.baladi.niceboard.net), Web kami (www.baladi.niceboard.net), Frirndster kami (www.friendster.com/baladi) atau emailkan kepada editor baladi di alamat baladi_smuda@yahoo.com.my atau ibn.yusuf@yahoo.com..

Sekian Wassalam..
ADMIN


BINA UMMAH

Pihak kami (BALADI) turut mengadakan dan menerima jemputan untuk mengajurkan program-program luar. Jika anda ingin mengikuti dan mengadakan program bersama pihak BADAN LATIHAN DAKWAH ISLAMIAH (BALADI) di tempat anda. Pihak anda hanya tentukan masa, bilangan perserta dan tempat. kemudian jemput pihak kami untuk sesi tersebut.. program 3 hari 2 malam tiada bayaran dikenakan. just tanggung tambang, makan dan tempat tinggal pihak kami dan pembantu kami di sana. untuk lebih lanjut sila hubungi kepada pihak kami;

SETIAUSAHA,
BADAN LATIHAN DAKWAH ISLAMIAH (BALADI)
SMU (A) MAAHAD DARUL ANUAR
KG PULAU MELAKA,
16150 KOTA BHARU,
KELANTAN DARUL NAIM.

baladi_smuda@yahoo.com
www.baladi-malaysia.blogspot.com
atau www.friendster.com/baladi


Rekabentuk oleh nurofislam untuk Badan Latihan Dakwah Islamiyah(BALADI)